środa, 13 lutego 2013

Filozofia domowa - Wszystkiego najlepszego Panie Darwin

Wczoraj obchodzony był przez liczne kręgi racjonalistów i im podobnych osobników "Dzień Darwina". Miało to związek z faktem, że ponad dwieście lat temu, 12 lutego 1809 roku przyszedł na świat Karol Robert Darwin, jeden z najmądrzejszych ludzi w historii, wielki uczony angielski, biolog i jeden z pierwszych badaczy ewolucji. Autor słynnej torii ewolucji, będącej obecnie paradygmatem biologii.
To ten osobnik na zamieszczonej powyżej karykaturze. Jednej z wielu jakie się ukazały za Jego życia. Ta karykatura ukazała się we francuskiej prasie, niedługo po ogłoszeniu darwinowskiej teorii pochodzenia człowieka.
W 1859 roku opublikował pracę naukową "On The Origin of Species by Means of Natural Selection" (O powstawaniu gatunków drogą naturalnego doboru ), w której po raz pierwszy przedstawił teorię ewolucji poza środowiskiem naukowym. Książka ta była adresowana do wszystkich ludzi, nie tylko uczonych i wywołała wówczas ogromną sensację.
Żadne dzieło przyrodnicze XIX wieku nie wywarło w świecie nauki takiego wrażenia, jak książka Darwina. Teoria ewolucji, choć w formie znacznie zmienionej w porównaniu do pierwowzoru, jest podstawą współczesnej biologii. W 1881 roku, znany angielski malarz John Collier namalował najsłynniejszy chyba portret uczonego.
Wielki biolog był wtedy już u kresu swojego życia. Zmarł rok później. W uznaniu jego wybitnych osiągnięć  Karolowi Darwinowi po śmierci urządzono państwowy pogrzeb, jako jednemu z pięciu Brytyjczyków w XIX wieku nienależących do rodziny królewskiej. Spoczywa dzisiaj w Kolegiacie Św. Piotra w Westminsterze, obok takich tytanów nauki jak: Isaac Newton, Lord Kelvin, Ernest Rutherford czy John Herschel.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Blog o sztuce i takich tam innych rzeczach.
dawniej UTW w Stargardzie

...

Wszystkie treści zamieszczone na tym blogu wolno kopiować, powielać, cytować, rozpowszechniać, czytać, rozmyślać nad nimi, krytykować czy wyśmiewać, ale oczywiście z podaniem, przynajmniej tak dla przyzwoitości, ich źródła. Dziękuję.