sobota, 12 lipca 2014

Dylemat artysty

Mamy pewien obraz i dodatkowo związaną z nim kwestię do rozstrzygnięcia.
A jest nią dylemat, co może być ważniejsze, lepsze czy doskonalsze, dla artysty oczywiście ... na tym obrazie? 
Kiedy się tak nad tym solidnie zastanowić, to powstaje zaraz pytanie czy to modelka jest lepsza, czyli tak naprawdę oryginał głównego motywu dzieła, albo może jej wizerunek w marmurze, czyli faktycznie niesamowita kopia jej wizerunku w kamieniu jest doskonalsza? O to jest pytanie.
Modelka, czy jej marmurowa "kopia"?
Albo może lepszy jest ich łączny wizerunek malarski?

Blog o sztuce i takich tam innych rzeczach.
dawniej UTW w Stargardzie

...

Wszystkie treści zamieszczone na tym blogu wolno kopiować, powielać, cytować, rozpowszechniać, czytać, rozmyślać nad nimi, krytykować czy wyśmiewać, ale oczywiście z podaniem, przynajmniej tak dla przyzwoitości, ich źródła. Dziękuję.